Text/2 PDF

Version: 
2.3
Release date: 
Monday, 2 September, 2019

Categories:

License:

Interface:

Text/2 PDF is an utility to convert plain text files to Adobe Portable Document Format (PDF) files. Text/2 PDF converts a text file into a PDF 1.1 file, which is compatible  with any Acrobat Reader available for OS/2.

This software is distributed as compressed package. You have to download and manually install it; if prerequisites are required, you will have to manually install them too.

Manual installation

Program is distributed as ZIP package: download to temporary directory and unpack to destination folder. See below for download link(s).

Following links are to additional programs, not mandatory but useful:

Following ones are the download links for manual installation:

Text/2 PDF v. 2.3 (12/5/2022, A. Doff) Readme/What's new
Text/2 PDF, versie 2.2++ ======================== 1. Wat Text/2 PDF doet ---------------------- Text/2 PDF converteert een tekstbestand in een PDF 1.1 bestand, dat compatible is met elke Acrobat Reader die beschikbaar is voor OS/2. 2. Gebruik van Text/2 PDF ------------------------- Geef simpelweg dit commando om Text/2 PDF te gebruiken TEXT2PDF.EXE Voorbeelden: TEXT2PDF /? Toont het hulpscherm TEXT2PDF -I Opent een open bestand-dialoog, mits mogelijk en indien nodig, om een bronbestand te selecteren. Als er een bronbestand is geselecteerd, dan zal de extensie van het doelbestand .PDF worden. Selecteer Annuleren of sluit het dialoogvenster, door het menu van het vesnter te gebruiken, om STDIN (standaard invoerapparaat) en STDOUT (standaard uitvoerapparaat) te gebruiken. Deze aanbevolen optie activeert ook de ondersteuning van 8-bit Latin-1 Supplement invoertekens. TEXT2PDF -N -A4 > leesmij.PDF Geen open bestand-dialoog, en gebruikt STDIN en STDOUT voor toepassingen zonder handelingen door de gebruiker. Deze optie herstelt de oude werking van text2pdf versie 1.1.1, wanneer er geen bronbestand wordt opgegeven. Het papierformaat zal A4 zijn. Het standaard papierformaat is Letter. TEXT2PDF C:\leesmij Maakt het nieuwe bestand C:\leesmij.PDF, als het bronbestand C:\leesmij bestaat. Anders kan er een open bestand-dialoog worden gebruikt om dit bronbestand of een willekeurig ander bronbestand te selecteren. Initieel is de werkdirectory C:\. TEXT2PDF C:\leesmij /N Maakt een nieuw doelbestand C:\leesmij.PDF aan, indien het bronbestand C:\leesmij bestaat. TEXT2PDF -W leesmij -O Overschrijft of maakt een nieuw doelbestand leesmij.PDF aan, wanneer het bronbestand leesmij bestaat, en opent daarna het doelbestand leesmij.PDF met gebruikmaking van de standaard WPS-associatie van het doelbestand. TEXT2PDF leesmij TestPDF /O Overschrijft of maakt een nieuw doelbestand TestPDF aan, als het bronbestand leesmij bestaat of wordt geselecteerd. TEXT2PDF H*17*.* TestPDF -O Overschrijft of maakt een nieuw doelbestand TestPDF aan, wanneer de bestandsspecificatie H*17*.* bij precies 1 bestaand bestand past. TEXT2PDF /P leesmij > Test.PDF Herstelt de oude STDOUT-werking wanneer er een bronbestand was opgegeven. Aanbevolen parameters voor een WPProgram-object kunnen -A4, -I, -W en "%*" zijn, zonder een bestaand bestand te overschrijven. Papierformaat A4, met ondersteuning van meerdere 8-bit ASCII karakters, met het openen van het door Text/2 PDF aangemaakte doelbestand, en met ondersteuning voor HPFS- en JFS-bestandsnamen. 3. Parameters ------------- Zowel het karaker / als - kan worden gebruikt om een parameter op te geven. Sommige parameters zijn hoofdlettergevoelig. Zoals hierboven al benoemd, zijn voor een WPProgram-object aanbevolen parameters, zonder bestaande bestanden te overschrijven: /A4 /I /W "%*" Dat is papierformaat A4, ondersteuning voor veelgebruikte 8-bit karakters, open een aangemaakt doelbestand, en ondersteuning voor bestandsnamen met spaties. Alle parameters worden hieronder uitgebreider beschreven. bronbestand De bronbestandsnaam mag jokertekens bevatten, mits deze bestandsspecificatie niet bij meerdere bestaande bestanden past. Zo hoeft meestal niet telkens de volledige bronbestandsnaam ingevoerd te worden. Wanneer er meerdere bestandsnamen zijn opgegeven, dan is de laatste de naam van het doelbestand, en is de voorlaatste de naam van het bronbestand. Zonder een bronbestandsnaam, of zonder een bestaand bronbestand, kan er een OS/2 PM open-dialoog worden getoond. Annulering of sluiting daarvan schakelt over naar STDIO. De dialoog kan worden onderdrukt met de parameter /N. Omdat Text/2 PDF nadrukkelijk op een OS/2-omgeving is gericht, is de PM-dialoog de nieuwe standaard geworden. doelbestand Bij meerdere bestandsnamen is het doelbestand de laatste bestandsnaam. Het opgeven van een doelbestandsnaam is niet verplicht. De doelbestandsnaam is standaard de bestandsnaam van het bronbestand, met de extensie .PDF. De naam van een doelbestand is geheel vrij te kiezen. Als de parameter /W wordt gebruikt, gebruik dan geen bestandsextensie die met de OS/2 WPS aan een ander programma is gekoppeld. /?, /H of /h Toont de hulp. Met schermgrootte 80x25 staat de belangrijkste hulp in beeld. /2 Uitvoer in 2 kolommen. De parameter /2 kan niet ongedaan worden gemaakt met deze parameter of met een andere parameter. /A3 of /a3, /A4 of /a4, /A5 of /a5 Papierformaat. Zonder specificatie is het papierformaat Letter. De parameter bepaalt de voorlopige papiergrootte die, in chronologische volgorde, nog met de parameters /X en/of /Y kan worden aangepast. Tenslotte is de parameter /L een manier om uiteindelijk, altijd als laatste stap, het papier te kantelen. Terug naar papierformaat Letter kan alleen maar met behulp van de parameters /X en /Y. In punten: /X612 en /Y792. Het papierformaat A5 was toegevoegd aan het oorspronkelijke text2pdf door Herwig Bauernfeind (/X421 en /Y595). /C<tekens> of /c<tekens> Maximum aantal karakters per regel. Standaard is dit aantal 80 karakters. Bij minder dan 4 karakters per regel wordt het minimum van 4 gehanteerd. /F Hoofdlettergevoelig. Met deze parameter worden ASCII formfeed karakters (^L) genegeerd. /f<font> Hoofdlettergevoelig. Zonder opgave is het lettertype Courier. Met PDF 1.1 is het aantal standaard ondersteunde lettertypes voorwaardelijk beperkt tot 14. Die meestal beschikbare Standard 14-lettertypes zijn Courier (4x), Helvetica (4x), Symbol, Times (4x) en Zapf Dingbats. Een voorbeeld van het opgegeven van zo'n ander lettertype is: /fCourier-Bold Daarmee verandert het reguliere lettertype Courier in Courier Vet. Hieronder staan de te gebruiken, eveneens hoofdlettergevoelige aanduidingen voor alle Standard 14-lettertypes voor PDF 1.1-bestanden: Courier (standaard lettertype van Text/2 PDF) Courier-Bold Courier-BoldOblique Courier-Oblique Helvetica Helvetica-Bold Helvetica-BoldOblique Helvetica-Oblique Symbol Times-Bold Times-BoldItalic Times-Italic Times-Roman ZapfDingbats /I of /i Gebruik ISOLatin1Encoding, en ondersteun Unicode Latin-1 Supplement karakters waarmee veelgebruikte 8-bit ASCII-karakters worden ondersteund. Maar niet ieder modern karakter. Het euroteken kan bijvoorbeeld nieuwer zijn dan PDF versie 1.1. Voor een 7-bit, puur ASCII bronbestand leidt de parameter /I alleen maar tot een iets groter doelbestand. Anders is het gebruik van deze parameter aan te raden, vanwege de verbeterde ondersteuning van 8-bit karakters. /L Hoofdlettergevoelig. Landscape modus. Eerst worden door Text/2 PDF de overige parameters in chronologische volgorde verwerkt, van links naar rechts. Pas in een latere fase wisselt de landscape modus de uiteindelijke breedte en lengte van het papier om. Met de parameters /A4 /Y90 /L wordt dus bijvoorbeeld eerst het papierformaat A4, vervolgens wordt de lengte verkort tot 90 punten, en in landscape modus wordt de breedte tenslotte 90, met de hoogte van A4. /l<regels> Hoofdlettergevoelig. Het aantal regels per pagina is standaard 60, en wordt anders automatisch berekend. Bij minder dan 1 regel per pagina wordt het aantal regels per pagina 1. /N of /n Gebruik geen OS/2 PM-bestandsdialoog om een bestand te kunnen openen. Zonder een bronbestandsnaam worden STDIN en STDOUT gebruikt. Dat gebeurt ook als de dialoog wordt geannuleerd of gesloten door de gebruiker. In de meeste gevallen voegt de parameter weinig toe, omdat het als een OS/2- specifieke verbetering mag worden gezien dat met een open-dialoog alsnog een bronbestand kan worden geselecteerd door de gebruiker. Deze nieuwe parameter herstelt echter pro forma een deel van de oude, minder gebruiksvriendelijke werking, dus zonder OS/2 PM-bestandsdialoog. /O of /o Sta het (proberen te) overschrijven van een al bestaand doelbestand toe. /P of /p Deze nieuwe parameter herstelt een oude werking, door geen doelbestand maar STDOUT te gebruiken. Het bewust hernoemde Text/2 PDF is nadrukkelijk op een OS/2-omgeving gericht, en werkt standaard niet meer met STDOUT. /S<grootte> of /s<grootte> Grootte van het te gebruiken lettertype. Standaard is de grootte 10 punten. Bij minder dan 1 punt per karakter wordt het minimum van 1 gehanteerd. Dan is inzoomen vereist om de zeer kleine tekst in beeld gewoon te kunnen lezen. /T<spaties> of /t<spaties> Aantal spaties per tab. Standaard is dit 8. Het minimum aantal spaties per tab is 1. /V<afstand> of /v<afstand> Interlinie of regelafstand, in punten. Standaard is dit 12, met een minimum van 1. Deze instelling betreft de verticale afstand tussen 2 regels. /W of /w Met de parameter /W wordt geprobeerd om een gemaakt doelbestand te openen met de geldende WPS-associatie voor PDF-bestanden. De bestandsextensie hoeft niet altijd .PDF te zijn, omdat Text/2 PDF ook het uitgebreide bestandskenmerk van PDF-bestanden instelt en kan ondersteunen. Kan een aangemaakt nieuw doelbestand niet worden geopend, dan levert dat geen foutboodschap of waarschuwing op. Wordt STDOUT in plaats van een doelbestand gebruikt, bijvoorbeeld doordat de parameter /P is gebruikt, dan zal de parameter /W worden genegeerd. De werking van de parameter /W is te vergelijken met het dubbelklikken op het aangemaakte doelbestand, en is van dezelfde systeeminstellingen afhankelijk. /X<breedte> of /x<breedte> Onafhankelijke papierbreedte, in punten. De minimale breedte is 72 punten. De papierbreedte is vrij op te geven, en hoeft geen bestaande standaard te volgen. De parameter bepaalt, in chronologische volgorde, de papierbreedte. Voor landscape kan de parameter /L worden gebruikt. Zonder papierformaat is de papierbreedte 612 (parameter /X612), de breedte van het formaat Letter. /Y<lengte> of /y<lengte> Onafhankelijke papierlengte, in punten. De minimale lengte is 72 punten. De papierlengte is vrij op te geven, en hoeft geen bestaande standaard te volgen. De parameter bepaalt, in chronologische volgorde, de papierlengte. Voor landscape kan de parameter /L worden gebruikt. Zonder papierformaat is de papierlengte 792 (parameter /Y792), de lengte van het formaat Letter. 4. De OS/2 versies ------------------ Versie 2.2++ Hetzelfde versienummer als 8-bittest (8bittest.EXE). Kleine tekstwijziging. Versie 2.2 Basis voorwaardelijke ondersteuning voor meerdere uitgebreide, 8-bit ASCII invoerkarakters (alleen Unicode U+0080 - U+00FF karakters, ook bekend als het Latin-1 Supplement for the upper range of ISO 8859-1) toegevoegd, mits zo'n invoerkarakter wordt vertegenwoordigd door een enkele byte in het bronbestand. Vanwege de gerichtheid op OS/2 is een installatie van OS/2 of een volledig, redelijkerwijs met OS/2 compatible systeem vereist. Dit programma sluit tot op zekere hoogte onvriendelijke daden, handelingen of houdingen, expliciet of impliciet, sociaal of technisch, jegens OS/2 en OS/2-gebruikers uit. Het zal werken met de meeste, maar niet iedere, standaardinstallatie van OS/2 en eComStation 1, tenzij die installatie door de gebruiker of beheerder niet meer OS/2-compatibel is gemaakt. Text/2 PDF is OS/2-software, en is gericht op OS/2-inclusiviteit met specifieke gebruikmaking van de OS/2-omgeving. Ook in vergelijking met een versie voor Windows. Als Text/2 PDF niet werkt, dan zal er hopelijk een Engelstalige boodschap worden getoond met een van harte aanbevolen, voor die gebruikers geschiktere originele versie van text2pdf. Het is trouwens mogelijk dat steeds meer programmatuur uitgaat van omgevingen die OS/2-inclusief zijn, waaronder eventueel ook programma's van of bij IBM of programma's die het internationale betalingsverkeer van andere gebruikers passief kunnen raken. Werkt Text/2 PDF ergens niet, of niet meer, downgrade dan gerust naar een hopelijk automatisch getoonde, voor die gebruikersgroep geschikte oude versie van text2pdf. Documentatie van de parameters. Overige kleine aanpassingen van de documentatie. Betere groepering van parameters binnen het belangrijkste gedeelte van het hulpscherm. Enkele kleine technische optimalisaties van de oorspronkelijke broncode, zonder impact op de verwerking en uitvoer. Distributie van deze documentatie ook als een geconverteerd PDF-bestand. Versie 2.1 (eerste OS/2-specifieke oplevering) Vervallen afwijkende PM-versie in de (voormalige) subdirectory PM. Deze subdirectory kan worden verwijderd. De optie -W of -W ondersteunt meer bestanden. Kleine aanpassingen van de documentatie. Versie 2.0 (eerste release specifiek gericht op OS/2) Ondersteuning voor / toegevoegd (teken op parameter aan te geven). Opties -? en -H toegevoegd, gelijk aan -h. Opties -a3, -a4 en -a5 toegevoegd, gelijk ano -A3, -A4 en -A5. Optie -i toegevoegd, gelijk aan -I. De meest belangrijke uitvoer van de optie -h is opnieuw opgemaakt voor een schermgrootte van 80x25. Nieuwe optie -N of -n, geen open bestand-dialoog wanneer er geen bronbestand is gespecificeerd. Bij gebruik van deze optie zullen STDIN en STDOUT worden gebruikt, zonder de OS/2 PM dialoog te hoeven annuleren of sluiten. Nieuwe optie -O of -o, sta het (proberen te) overschrijven van een bestaand doelbestand toe. Nieuwe optie -P of -p, stuur de uitvoer naar STDOUT in plaats van naar een doelbestand. Dit herstelt de werking van eerdere versies wanneer er geen bronbestand was gespecificeerd. Nieuwe optie -W of -w, de standaard WPS-associatie van het doelbestand wordt gebruikt om dit bestand te openen, tenzij STDOUT werd gebruikt. Let erop dat een eigen vrije bestandsextensie door de WPS niet door een verkeerd programma zal worden geopend. Als een bronbestand werd gespeficieerd, dan zal de bestandsextensie van het doelbestand veranderd worden in "PDF". Nieuwe mogelijkheid: het optioneel specificeren van een eigen doelbestand. Als het totale aantal opgegeven bestandsnamen meer dan 2 is, worden alleen de laatste 2 bestandsnamen gebruikt. De naam van het bronbestand ondersteunt jokertekens, maar alleen wanneer het aantal daarmee overeenkomende bestaande bestandsnamen 1 is. Probeer misschien een OS/2-commando zoals FOR %F IN (*.TXT) DO (TEXT2PDF.EXE /O %F) om meerdere bestanden te verwerken. De bedoeling van het ondersteunen van jokertekens is alleen het voorkomen van het altijd moeten invoeren van een volledige naam van een bronbestand. Als de bestandsextensie van een doelbestand niet PDF is, dan dat het type van het doelbestand ingesteld worden op het type Acrobat Document. Mogelijke opgeloste oude fout: alleen het laatst gespecificeerde bronbestand wordt geopend als bronbestand. Versie 1.1.1 (door Herwig Bauernfeind) De broncode stond in txtpdf11 voor OS/2, samengesteld door Rolf Lochbuehler. Dit is dezelfde bron als http://www.ep.cs.nott.ac.uk/~pns/pdfcorner/text2pdf/ die zonder aanpassingen gecompileerd werd voor OS/2. Ik voegde A5 als additionele papiergrootte toe en verhoogde het versienummer van 1.1 naar 1.1.1. De code kan worden gecompileerd met VAC of GCC (Watcom is niet geprobeerd). Het inbegrepen programma is gemaakt met VAC 3.0.8. 5. Bestanden in deze distributie -------------------------------- text2pdf.exe - Het programma Text/2 PDF voor OS/2 leesmij - Documentatie leesmij.PDF - Het bestand leesmij, met Text/2 PDF geconverteerd naar PDF 6. Overig --------- Please send questions releated to Text2Pdf directly to the original author of the program. His name is Phil Smith <pns@cs.nott.ac.uk>. See text2pdf.html and http://www.ep.cs.nott.ac.uk/~pns/pdfcorner/text2pdf/ for further information. Herwig Bauernfeind, 08.08.2004
 hobbes.nmsu.edu/download/pub/os2/util/convert/text2pdf23-os2.zip  local copy
Text/2 PDF v. 2.3 (12/5/2022, A. Doff)
 hobbes.nmsu.edu/download/pub/os2/util/convert/text2pdf.8-bit_test23-os2.zip  local copy
Text/2 PDF v. 2.2 (Release 2, 4/5/2022, A. Doff) Readme/What's new
Text/2 PDF, versie 2.2++ ======================== 1. Wat Text/2 PDF doet ---------------------- Text/2 PDF converteert een tekstbestand in een PDF 1.1 bestand, dat compatible is met elke Acrobat Reader die beschikbaar is voor OS/2. 2. Gebruik van Text/2 PDF ------------------------- Geef simpelweg dit commando om Text/2 PDF te gebruiken TEXT2PDF.EXE Voorbeelden: TEXT2PDF /? Toont het hulpscherm TEXT2PDF -I Opent een open bestand-dialoog, mits mogelijk en indien nodig, om een bronbestand te selecteren. Als er een bronbestand is geselecteerd, dan zal de extensie van het doelbestand .PDF worden. Selecteer Annuleren of sluit het dialoogvenster, door het menu van het vesnter te gebruiken, om STDIN (standaard invoerapparaat) en STDOUT (standaard uitvoerapparaat) te gebruiken. Deze aanbevolen optie activeert ook de ondersteuning van 8-bit Latin-1 Supplement invoertekens. TEXT2PDF -N -A4 > leesmij.PDF Geen open bestand-dialoog, en gebruikt STDIN en STDOUT voor toepassingen zonder handelingen door de gebruiker. Deze optie herstelt de oude werking van text2pdf versie 1.1.1, wanneer er geen bronbestand wordt opgegeven. Het papierformaat zal A4 zijn. Het standaard papierformaat is Letter. TEXT2PDF C:\leesmij Maakt het nieuwe bestand C:\leesmij.PDF, als het bronbestand C:\leesmij bestaat. Anders kan er een open bestand-dialoog worden gebruikt om dit bronbestand of een willekeurig ander bronbestand te selecteren. Initieel is de werkdirectory C:\. TEXT2PDF C:\leesmij /N Maakt een nieuw doelbestand C:\leesmij.PDF aan, indien het bronbestand C:\leesmij bestaat. TEXT2PDF -W leesmij -O Overschrijft of maakt een nieuw doelbestand leesmij.PDF aan, wanneer het bronbestand leesmij bestaat, en opent daarna het doelbestand leesmij.PDF met gebruikmaking van de standaard WPS-associatie van het doelbestand. TEXT2PDF leesmij TestPDF /O Overschrijft of maakt een nieuw doelbestand TestPDF aan, als het bronbestand leesmij bestaat of wordt geselecteerd. TEXT2PDF H*17*.* TestPDF -O Overschrijft of maakt een nieuw doelbestand TestPDF aan, wanneer de bestandsspecificatie H*17*.* bij precies 1 bestaand bestand past. TEXT2PDF /P leesmij > Test.PDF Herstelt de oude STDOUT-werking wanneer er een bronbestand was opgegeven. Aanbevolen parameters voor een WPProgram-object kunnen -A4, -I, -W en "%*" zijn, zonder een bestaand bestand te overschrijven. Papierformaat A4, met ondersteuning van meerdere 8-bit ASCII karakters, met het openen van het door Text/2 PDF aangemaakte doelbestand, en met ondersteuning voor HPFS- en JFS-bestandsnamen. 3. Parameters ------------- Zowel het karaker / als - kan worden gebruikt om een parameter op te geven. Sommige parameters zijn hoofdlettergevoelig. Zoals hierboven al benoemd, zijn voor een WPProgram-object aanbevolen parameters, zonder bestaande bestanden te overschrijven: /A4 /I /W "%*" Dat is papierformaat A4, ondersteuning voor veelgebruikte 8-bit karakters, open een aangemaakt doelbestand, en ondersteuning voor bestandsnamen met spaties. Alle parameters worden hieronder uitgebreider beschreven. bronbestand De bronbestandsnaam mag jokertekens bevatten, mits deze bestandsspecificatie niet bij meerdere bestaande bestanden past. Zo hoeft meestal niet telkens de volledige bronbestandsnaam ingevoerd te worden. Wanneer er meerdere bestandsnamen zijn opgegeven, dan is de laatste de naam van het doelbestand, en is de voorlaatste de naam van het bronbestand. Zonder een bronbestandsnaam, of zonder een bestaand bronbestand, kan er een OS/2 PM open-dialoog worden getoond. Annulering of sluiting daarvan schakelt over naar STDIO. De dialoog kan worden onderdrukt met de parameter /N. Omdat Text/2 PDF nadrukkelijk op een OS/2-omgeving is gericht, is de PM-dialoog de nieuwe standaard geworden. doelbestand Bij meerdere bestandsnamen is het doelbestand de laatste bestandsnaam. Het opgeven van een doelbestandsnaam is niet verplicht. De doelbestandsnaam is standaard de bestandsnaam van het bronbestand, met de extensie .PDF. De naam van een doelbestand is geheel vrij te kiezen. Als de parameter /W wordt gebruikt, gebruik dan geen bestandsextensie die met de OS/2 WPS aan een ander programma is gekoppeld. /?, /H of /h Toont de hulp. Met schermgrootte 80x25 staat de belangrijkste hulp in beeld. /2 Uitvoer in 2 kolommen. De parameter /2 kan niet ongedaan worden gemaakt met deze parameter of met een andere parameter. /A3 of /a3, /A4 of /a4, /A5 of /a5 Papierformaat. Zonder specificatie is het papierformaat Letter. De parameter bepaalt de voorlopige papiergrootte die, in chronologische volgorde, nog met de parameters /X en/of /Y kan worden aangepast. Tenslotte is de parameter /L een manier om uiteindelijk, altijd als laatste stap, het papier te kantelen. Terug naar papierformaat Letter kan alleen maar met behulp van de parameters /X en /Y. In punten: /X612 en /Y792. Het papierformaat A5 was toegevoegd aan het oorspronkelijke text2pdf door Herwig Bauernfeind (/X421 en /Y595). /C<tekens> of /c<tekens> Maximum aantal karakters per regel. Standaard is dit aantal 80 karakters. Bij minder dan 4 karakters per regel wordt het minimum van 4 gehanteerd. /F Hoofdlettergevoelig. Met deze parameter worden ASCII formfeed karakters (^L) genegeerd. /f<font> Hoofdlettergevoelig. Zonder opgave is het lettertype Courier. Met PDF 1.1 is het aantal standaard ondersteunde lettertypes voorwaardelijk beperkt tot 14. Die meestal beschikbare Standard 14-lettertypes zijn Courier (4x), Helvetica (4x), Symbol, Times (4x) en Zapf Dingbats. Een voorbeeld van het opgegeven van zo'n ander lettertype is: /fCourier-Bold Daarmee verandert het reguliere lettertype Courier in Courier Vet. Hieronder staan de te gebruiken, eveneens hoofdlettergevoelige aanduidingen voor alle Standard 14-lettertypes voor PDF 1.1-bestanden: Courier (standaard lettertype van Text/2 PDF) Courier-Bold Courier-BoldOblique Courier-Oblique Helvetica Helvetica-Bold Helvetica-BoldOblique Helvetica-Oblique Symbol Times-Bold Times-BoldItalic Times-Italic Times-Roman ZapfDingbats /I of /i Gebruik ISOLatin1Encoding, en ondersteun Unicode Latin-1 Supplement karakters waarmee veelgebruikte 8-bit ASCII-karakters worden ondersteund. Maar niet ieder modern karakter. Het euroteken kan bijvoorbeeld nieuwer zijn dan PDF versie 1.1. Voor een 7-bit, puur ASCII bronbestand leidt de parameter /I alleen maar tot een iets groter doelbestand. Anders is het gebruik van deze parameter aan te raden, vanwege de verbeterde ondersteuning van 8-bit karakters. /L Hoofdlettergevoelig. Landscape modus. Eerst worden door Text/2 PDF de overige parameters in chronologische volgorde verwerkt, van links naar rechts. Pas in een latere fase wisselt de landscape modus de uiteindelijke breedte en lengte van het papier om. Met de parameters /A4 /Y90 /L wordt dus bijvoorbeeld eerst het papierformaat A4, vervolgens wordt de lengte verkort tot 90 punten, en in landscape modus wordt de breedte tenslotte 90, met de hoogte van A4. /l<regels> Hoofdlettergevoelig. Het aantal regels per pagina is standaard 60, en wordt anders automatisch berekend. Bij minder dan 1 regel per pagina wordt het aantal regels per pagina 1. /N of /n Gebruik geen OS/2 PM-bestandsdialoog om een bestand te kunnen openen. Zonder een bronbestandsnaam worden STDIN en STDOUT gebruikt. Dat gebeurt ook als de dialoog wordt geannuleerd of gesloten door de gebruiker. In de meeste gevallen voegt de parameter weinig toe, omdat het als een OS/2- specifieke verbetering mag worden gezien dat met een open-dialoog alsnog een bronbestand kan worden geselecteerd door de gebruiker. Deze nieuwe parameter herstelt echter pro forma een deel van de oude, minder gebruiksvriendelijke werking, dus zonder OS/2 PM-bestandsdialoog. /O of /o Sta het (proberen te) overschrijven van een al bestaand doelbestand toe. /P of /p Deze nieuwe parameter herstelt een oude werking, door geen doelbestand maar STDOUT te gebruiken. Het bewust hernoemde Text/2 PDF is nadrukkelijk op een OS/2-omgeving gericht, en werkt standaard niet meer met STDOUT. /S<grootte> of /s<grootte> Grootte van het te gebruiken lettertype. Standaard is de grootte 10 punten. Bij minder dan 1 punt per karakter wordt het minimum van 1 gehanteerd. Dan is inzoomen vereist om de zeer kleine tekst in beeld gewoon te kunnen lezen. /T<spaties> of /t<spaties> Aantal spaties per tab. Standaard is dit 8. Het minimum aantal spaties per tab is 1. /V<afstand> of /v<afstand> Interlinie of regelafstand, in punten. Standaard is dit 12, met een minimum van 1. Deze instelling betreft de verticale afstand tussen 2 regels. /W of /w Met de parameter /W wordt geprobeerd om een gemaakt doelbestand te openen met de geldende WPS-associatie voor PDF-bestanden. De bestandsextensie hoeft niet altijd .PDF te zijn, omdat Text/2 PDF ook het uitgebreide bestandskenmerk van PDF-bestanden instelt en kan ondersteunen. Kan een aangemaakt nieuw doelbestand niet worden geopend, dan levert dat geen foutboodschap of waarschuwing op. Wordt STDOUT in plaats van een doelbestand gebruikt, bijvoorbeeld doordat de parameter /P is gebruikt, dan zal de parameter /W worden genegeerd. De werking van de parameter /W is te vergelijken met het dubbelklikken op het aangemaakte doelbestand, en is van dezelfde systeeminstellingen afhankelijk. /X<breedte> of /x<breedte> Onafhankelijke papierbreedte, in punten. De minimale breedte is 72 punten. De papierbreedte is vrij op te geven, en hoeft geen bestaande standaard te volgen. De parameter bepaalt, in chronologische volgorde, de papierbreedte. Voor landscape kan de parameter /L worden gebruikt. Zonder papierformaat is de papierbreedte 612 (parameter /X612), de breedte van het formaat Letter. /Y<lengte> of /y<lengte> Onafhankelijke papierlengte, in punten. De minimale lengte is 72 punten. De papierlengte is vrij op te geven, en hoeft geen bestaande standaard te volgen. De parameter bepaalt, in chronologische volgorde, de papierlengte. Voor landscape kan de parameter /L worden gebruikt. Zonder papierformaat is de papierlengte 792 (parameter /Y792), de lengte van het formaat Letter. 4. De OS/2 versies ------------------ Versie 2.2++ Hetzelfde versienummer als 8-bittest (8bittest.EXE). Kleine tekstwijziging. Versie 2.2 Basis voorwaardelijke ondersteuning voor meerdere uitgebreide, 8-bit ASCII invoerkarakters (alleen Unicode U+0080 - U+00FF karakters, ook bekend als het Latin-1 Supplement for the upper range of ISO 8859-1) toegevoegd, mits zo'n invoerkarakter wordt vertegenwoordigd door een enkele byte in het bronbestand. Vanwege de gerichtheid op OS/2 is een installatie van OS/2 of een volledig, redelijkerwijs met OS/2 compatible systeem vereist. Dit programma sluit tot op zekere hoogte onvriendelijke daden, handelingen of houdingen, expliciet of impliciet, sociaal of technisch, jegens OS/2 en OS/2-gebruikers uit. Het zal werken met de meeste, maar niet iedere, standaardinstallatie van OS/2 en eComStation 1, tenzij die installatie door de gebruiker of beheerder niet meer OS/2-compatibel is gemaakt. Text/2 PDF is OS/2-software, en is gericht op OS/2-inclusiviteit met specifieke gebruikmaking van de OS/2-omgeving. Ook in vergelijking met een versie voor Windows. Als Text/2 PDF niet werkt, dan zal er hopelijk een Engelstalige boodschap worden getoond met een van harte aanbevolen, voor die gebruikers geschiktere originele versie van text2pdf. Het is trouwens mogelijk dat steeds meer programmatuur uitgaat van omgevingen die OS/2-inclusief zijn, waaronder eventueel ook programma's van of bij IBM of programma's die het internationale betalingsverkeer van andere gebruikers passief kunnen raken. Werkt Text/2 PDF ergens niet, of niet meer, downgrade dan gerust naar een hopelijk automatisch getoonde, voor die gebruikersgroep geschikte oude versie van text2pdf. Documentatie van de parameters. Overige kleine aanpassingen van de documentatie. Betere groepering van parameters binnen het belangrijkste gedeelte van het hulpscherm. Enkele kleine technische optimalisaties van de oorspronkelijke broncode, zonder impact op de verwerking en uitvoer. Distributie van deze documentatie ook als een geconverteerd PDF-bestand. Versie 2.1 (eerste OS/2-specifieke oplevering) Vervallen afwijkende PM-versie in de (voormalige) subdirectory PM. Deze subdirectory kan worden verwijderd. De optie -W of -W ondersteunt meer bestanden. Kleine aanpassingen van de documentatie. Versie 2.0 (eerste release specifiek gericht op OS/2) Ondersteuning voor / toegevoegd (teken op parameter aan te geven). Opties -? en -H toegevoegd, gelijk aan -h. Opties -a3, -a4 en -a5 toegevoegd, gelijk ano -A3, -A4 en -A5. Optie -i toegevoegd, gelijk aan -I. De meest belangrijke uitvoer van de optie -h is opnieuw opgemaakt voor een schermgrootte van 80x25. Nieuwe optie -N of -n, geen open bestand-dialoog wanneer er geen bronbestand is gespecificeerd. Bij gebruik van deze optie zullen STDIN en STDOUT worden gebruikt, zonder de OS/2 PM dialoog te hoeven annuleren of sluiten. Nieuwe optie -O of -o, sta het (proberen te) overschrijven van een bestaand doelbestand toe. Nieuwe optie -P of -p, stuur de uitvoer naar STDOUT in plaats van naar een doelbestand. Dit herstelt de werking van eerdere versies wanneer er geen bronbestand was gespecificeerd. Nieuwe optie -W of -w, de standaard WPS-associatie van het doelbestand wordt gebruikt om dit bestand te openen, tenzij STDOUT werd gebruikt. Let erop dat een eigen vrije bestandsextensie door de WPS niet door een verkeerd programma zal worden geopend. Als een bronbestand werd gespeficieerd, dan zal de bestandsextensie van het doelbestand veranderd worden in "PDF". Nieuwe mogelijkheid: het optioneel specificeren van een eigen doelbestand. Als het totale aantal opgegeven bestandsnamen meer dan 2 is, worden alleen de laatste 2 bestandsnamen gebruikt. De naam van het bronbestand ondersteunt jokertekens, maar alleen wanneer het aantal daarmee overeenkomende bestaande bestandsnamen 1 is. Probeer misschien een OS/2-commando zoals FOR %F IN (*.TXT) DO (TEXT2PDF.EXE /O %F) om meerdere bestanden te verwerken. De bedoeling van het ondersteunen van jokertekens is alleen het voorkomen van het altijd moeten invoeren van een volledige naam van een bronbestand. Als de bestandsextensie van een doelbestand niet PDF is, dan dat het type van het doelbestand ingesteld worden op het type Acrobat Document. Mogelijke opgeloste oude fout: alleen het laatst gespecificeerde bronbestand wordt geopend als bronbestand. Versie 1.1.1 (door Herwig Bauernfeind) De broncode stond in txtpdf11 voor OS/2, samengesteld door Rolf Lochbuehler. Dit is dezelfde bron als http://www.ep.cs.nott.ac.uk/~pns/pdfcorner/text2pdf/ die zonder aanpassingen gecompileerd werd voor OS/2. Ik voegde A5 als additionele papiergrootte toe en verhoogde het versienummer van 1.1 naar 1.1.1. De code kan worden gecompileerd met VAC of GCC (Watcom is niet geprobeerd). Het inbegrepen programma is gemaakt met VAC 3.0.8. 5. Bestanden in deze distributie -------------------------------- text2pdf.exe - Het programma Text/2 PDF voor OS/2 leesmij - Documentatie leesmij.PDF - Het bestand leesmij, met Text/2 PDF geconverteerd naar PDF 6. Overig --------- Please send questions releated to Text2Pdf directly to the original author of the program. His name is Phil Smith <pns@cs.nott.ac.uk>. See text2pdf.html and http://www.ep.cs.nott.ac.uk/~pns/pdfcorner/text2pdf/ for further information. Herwig Bauernfeind, 08.08.2004
 hobbes.nmsu.edu/download/pub/os2/util/convert/text2pdf22-r2-os2.zip
8-bit test v. 2.2 (Release 2, 4/5/2022, A. Doff)
 hobbes.nmsu.edu/download/pub/os2/util/convert/text2pdf.8-bit_test22-r2-os2.zip
Text/2 PDF v. 2.1 (9/10/2019, A. Doff)
 hobbes.nmsu.edu/download/pub/os2/util/convert/text2pdf21-os2.zip
Text/2 PDF v. 2.0 (3/9/2019, A. Doff)
 hobbes.nmsu.edu/download/pub/os2/util/convert/text2pdf20-os2.zip
Record updated last time on: 15/05/2022 - 21:50

Translate to...

Add new comment